Решаващи за безпроблемната, ефективна работа на Вашата IT-система са съвместимостта на хардуер и софтуер, непрекъснатото взаимодействие между всички критични за предприятието приложения, както и стабилната връзка с 3rd-Party системи.

Ен-коннект ООД разполага със задълбочени познания и дългогодишен опит при свързване на отделните решения в една цялостна, надеждна IT-среда.

Нашите основни отговорности
- Дизайн на системната архитектура и на мрежата
- Интерфейс дизайн / Обмяна на фирмени данни (EDI)
- Комуникация между фирмени представители и седалище чрез сигурни канали
- Централно администриране, мониторинг на системата 
- Централно разпределение на софтуера
- Мениджмънт на данни

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-Outsourcing
Инфраструктурен мениджмънт
Системна интеграция
Разработка на софтуер
Услуги по поддръжката